Računovodstvo Vitago

Sodobno računovodstvo za brezskrbnejši jutri.

Sodobno računovodstvo

Dejavnost računovodstva in davčnega ter poslovnega svetovanja gradimo na 20 letni tradiciji in izkušnjah. Glavna prednost podjetja so njegovi zaposleni, ki stalno dopolnjujejo svoje znanje s formalnim, kakor tudi neformalnim izobraževanjem, ter tako pridobljeno znanje prenašajo na svoje odjemalce in jim s tem povečujejo kakovost, učinkovitost in preglednost njihovih poslovnih procesov, ter jih spremljajo na poti k poslovni odličnosti.

Računovodske storitve,računovodstvo, knjigovodstvo in ostale spremljevalne dejavnosti nudimo odjemalcem v ožji regiji, kakor tudi po celotni Sloveniji, saj z novimi, sodobnimi programskimi rešitvami elektronskega ali e-računovodstva (spletna aplikacija miniMAX, podjetja SAOP), kvalitetno opravljene storitve niso več pogojene z lokacijo odjemalca.


Velik poudarek dajemo na pristnem odnosu z odjemalci, s katerimi gradimo dolgoročni partnerski odnos. Dobre poslovne odnose vzdržujemo tudi z vsemi pristojnimi inštitucijami, kot so DURS, AJPES in raznimi poslovnimi bankami. Za vse storitve prevzemamo polno odgovornost, da so opravljene strokovno in rokovno skladno z veljavno zakonodajo in predpisi.

Produkti
Manager Cena
Partner Cena