V našem podjetju se zavedamo, da smo pri svojem delu krepko povezani in hkrati soodvisni od okolja, v katerem delujemo. Poleg zagotavljanja kvalitetnih storitev je eno bistvenih poslanstev našega podjetja tudi skrb za ohranjanje okolja in narave. Dandanes je bolj, kot kadarkoli očitno, da moramo spremeniti odnos do narave in okolja, če nam je kaj do tega, da bi tudi naši zanamci lahko občudovali lepote našega planeta.

Skrb za okolje se začenja z majhnimi koraki in vsak prispevek je pomemben. V Vitagu se zavedamo, da tudi podjetja s pisarniško dejavnostjo puščajo svoj pečat v okolju. Zato smo sprejeli odgovornost pod imenom Vitago – zeleno podjetje, prek katerega želimo prevzeti svoj del odgovornosti.

Vitago to odgovornost jemlje zelo resno in v delovnem procesu izvaja skrbno ločevanje odpadkov, proces, ki ne zahteva veliko, le malo pozornosti in organizacije. Pri našem delu, kot v večini pisarn, dnevno nastane kar nekaj odpadkov, ki jih zdaj ločujemo: papir, plastični lončki iz kavnega avtomata, stare zgoščenke, računalniške baterije in tonerji iz tiskalnikov.

Uvedba sistema ločevanja odpadkov je šele začetek. Svojo skrb za okolje bomo v Vitagu v prihodnje še nadgrajevali. Okoljsko osveščeno, oziroma trajnostno naravnano vedenje, namreč zahteva ravnanje na način, da že v osnovi s svojim delovanjem povzročamo čim manj škodljivih vplivov na okolje. V Vitagu bomo tako zaposlene skozi projekt med drugim spodbujali k racionalnejši rabi papirja, k zmanjševanju porabe elektrike s skrbnim izklapljanjem luči in računalnikov itd.