Potrebujete spremembo vpisa v poslovnem registru?

V podjetju za računovodstvo Vitago opravljamo vse storitve v zvezi s spremembami v poslovnem registru.

Če ste d.o.o. in želite:

 • spremeniti poslovni naslov,
 • potrebujete dodati šifro dejavnost,
 • zamenjati glavno dejavnost,
 • vpisati podružnico vašega podjetja,
 • vpisati ali spremeniti zakonitega zastopnika ,
 • spremeniti sedež podjetja ali poslovni naslov,
 • spremeniti poslovni naslov podružnice,
 • izbrisati podružnice, katere matična družba je d.o.o. ,
 • oddati zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV (obrazec DDV-P2),
 • prijaviti osebe v obvezna socialna zavarovanja (obrazec M-1) ,
 • prijaviti spremembe podatkov o obveznih socialnih zavarovanjih na odprtih zavarovanjih (obrazec M-3),
 • odjaviti osebe iz obveznih socialnih zavarovanj (obrazec M-2),
 • prijaviti družinske člane v obvezno zdravstveno zavarovanje (obrazec M-DČ),
 • spremeniti podatke o družinskih članih (obrazec M-DČ),
 • odjaviti družinske člane iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (obrazec M-DČ),
 • prijaviti prosto delovno mesto oz. vrste dela (obrazec PD-1) ….

Če ste s.p. in želite:

 • spremeniti ime firme,
 • spremeniti naslov,
 • zamenjati glavno ali dodati dejavnosti,
 • vpisati prokurista …

Računovodstvo Vitago priporoča:

Administrator-Vitago
”Poskrbi za vsa
vaša administrativna
in tajniška opravila.”

Pokličite nas ali zahtevajte konkretno ponudbo

Telefon-Racunovodstvo-Vitago Zelim-ponudbo