Kaj je d.o.o. ali družba z omejeno odgovornostjo?

Družba z omejeno odgovornostjo ali d.o.o. je kapitalska družba, ki pridobi lastnost pravne osebe z vpisom v register in katere osnovni kapital sestavljajo osnovni vložki družbenikov. Na podlagi osnovnega vložka in sorazmerno z njegovo vrednostjo v osnovnem kapitalu pridobi družbenik svoj poslovni delež, ki je izražen v odstotkih. Ker je d.o.o. kapitalska družba, zanjo velja pravilo, da družbeniki za obveznosti družbe ne odgovarjajo. Kot pravna oseba lahko družba pridobiva pravice in obveznosti ter nastopa v pravnem prometu. Tako je lahko lastnik premičnin in nepremičnin, lahko pridobiva pravice in prevzema obveznosti ter toži in je tožena.

Kaj lahko mi storimo za vas?

Računovodstvo, računovodski servis Vitago Zagorje vam s pomočjo znanja, dolgoletnih izkušenj in uvajanja sodobne informacijske tehnologije nudi zanesljivo, ažurno in cenovno ugodno vodenje poslovnih knjig ter računovodstvo in knjigovodstvo za d.o.o.. V računovodstvu Vitago pri računovodstvu za d.o.o. in svojem delu dosledno upoštevamo slovenske računovodske standarde ter kodeks združenja računovodskih servisov. Ta nas zavezuje k odkritosti in poštenosti, upoštevanju zaupnosti informacij ter nenehnemu izobraževanju in usposabljanju.

V računovodstvu Vitago Zagorje se trudimo zmanjšati breme dela, ki ga od vas zahteva računovodstvo in vodenje knjigovodstva ter knjigovodskih listin. Posvetimo vam naš čas ter se potrudimo ugoditi vašim željam in potrebam. Poskrbimo, da iz računovodskega stališča prejmete vse potrebne informacije za nemoteno poslovanje vašega podjetja. Hkrati vam svetujemo o poslovanju po slovenskih računovodskih standardih, kar v mnogih primerih bistveno vpliva na izkaz poslovnega uspeha vašega podjetja. Z namenom, da vas razbremenimo nepotrebnega dela, lahko opravljamo tudi plačilni promet in še mnogo drugih stvari. Vaš dragoceni čas raje namenite dejavnosti, ki vam prinaša dobiček, nam pa prepustite ukvarjanje z računovodstvom in s papirji ter birokracijo.

Računovodstvo Vitago priporoča:

Asistent-Vitago
”Vam stoji ob strani,
skrbi za pravilno knjiženje,
vam svetuje in vas vodi.”
Racunovodja-Vitago
”Opravi vsa
računovodska
dela.”

Pokličite nas ali zahtevajte konkretno ponudbo

Telefon-Racunovodstvo-Vitago Zelim-ponudbo