Posebnosti v računovodstvu za društva

Z zakonom o društvih (junij 2006) in novimi SRS 33 (Slovenski računovodski standardi) so se zgodile spremembe, ki določajo posebnosti v računovodstvu in vodenju poslovnih knjig v društvih. Te so začele veljati s 01.01.2007. Novi predpisi narekujejo ločeno vodenje podatkov za pridobitno dejavnost in nepridobitno dejavnost društev, odgovornost za pravilno knjiženje poslovnih dogodkov pa nosi predsednik društva.

Društva, ki opravljajo pridobitno dejavnost, morajo podatke o finančnem in materialnem poslovanju iz te dejavnosti voditi in izkazovati ločeno. To v praksi pomeni dvojno vodenje.

Društvo, ki v obračunskem obdobju, za katero sestavlja letno poročilo, opravlja tudi pridobitno dejavnost, mora sestaviti prilogo k izkazu poslovnega izida v obliki iz SRS 33.8, v kateri bo navedlo zneske, ki se nanašajo na pridobitno dejavnost.

Z ločenim vodenjem pridobitne dejavnosti boste dokazovali davčni upravi, da iz naslova pridobitne dejavnosti društva ne ustvarjate dobička, oziroma če ga, je ta del obdavčen.

Kaj lahko mi storimo za vas?

Računovodstvo Vitago namenja posebno pozornost računovodstvu društev. Z izpopolnjenim znanjem in specializacijo smo tako kvalificirani za računovodsko spremljanje te oblike dejavnosti.

  • Z vami bomo poiskali ustrezna sodila za razvrščanje posrednih stroškov ter ugotavljanje načina opravljene dejavnosti, torej ali gre za pridobitne dejavnosti ali nepridobitne dejavnosti.
  • Svetovali vam bomo ter poiskali rešitve na morebitne težave ali vprašanja, ki se nanašajo na računovodsko vodenje vašega društva.
  • Na nas se lahko obrnete tudi glede posameznih storitev (izračun plač, drugih osebnih prejemkov, svetovanja, izdelave letnih poročil…)
  • Ob odločitvi za sodelovanje vam ponujamo darilo v obliki brezplačnega pregleda obstoječega stanja v vašem društvu.

Pokličite nas na telefon 03 56 68 634, pišite na info@vitago.si ali izpolnite spletno povpraševanje. Skupaj bomo pregledali obseg vašega poslovanja, vaše želje in potrebe, ter vam sestavili ponudbo za računovodske storitve po vaši meri. V nadaljevanju se bomo potrudili, da vam zagotovimo ažurne računovodske storitve in učinkovit računovodski servis.

Letak računovodstvo društev

Racunovodstvo-za-drustva-Vitago

Računovodstvo Vitago priporoča:

Racunovodja-Vitago
”Opravi vsa
računovodska
dela.”
Asistent-Vitago
”Vam stoji ob strani,
skrbi za pravilno knjiženje,
vam svetuje in vas vodi.”

Pokličite nas ali zahtevajte konkretno ponudbo

Telefon-Racunovodstvo-Vitago Zelim-ponudbo