Vsebina te spletne strani (https://www.vitago.si) se brez predhodnega dovoljenja podjetja Vitago d.o.o. ne sme kopirati, spreminjati ali reproducirati v kakršne koli namene.

Vitago d.o.o. nudi tudi povezave na vrsto drugih spletnih strani, pri čemer pa ne odgovarja za njihove splošne pogoje uporabe ali način, s katerim upravljajo s podatki o uporabnikih. Pozivamo vas, da na teh spletnih straneh vedno preverite njihove splošne pogoje uporabe.

Vsa ostala imena in vsebine storitev, sistemi delovanja in blagovne znamke so last njihovih lastnikov. Njihova uporaba za kakršenkoli namen brez poprejšnjega soglasja lastnikov ni dovoljena in je kazniva.

Pridržujemo si pravico, da lahko kadarkoli spreminjamo vsebino te spletne strani.

© Vitago d.o.o.. Vse pravice pridržane. Za nadaljnje informacije se na nas obrnite na: info@vitago.si.