Poslovna priložnost – temeljna enota okrog katere se gradi in razvija bodoči posel.

Najtežja naloga je opredelitev poslovne priložnosti in njeno ovrednotenje. Večina dobrih poslovnih priložnosti se ne pojavi kar nenadoma, temveč so posledica podjetnikove pozornosti na priložnosti ali, v nekaterih primerih, rezultat vzpostavljenih mehanizmov za opredeljevanje potencialnih priložnosti.

Poslovna priložnost je tista temeljna enota, oziroma jedro, okrog katerega se gradi in razvija bodoči posel. Pred pričetkom izvajanja podjetniške priložnosti je potrebno vsako poslovno idejo temeljito preveriti, če se hočemo izogniti neuspehu.

Kaj lahko mi storimo za vas?

Z vami preverimo poslovno idejo, njene značilnosti in priložnost za njen uspeh na trgu. Opravimo SWOT analizo in preliminarno raziskavo trga. Pregledamo tudi objektivne omejitve in potreben obseg poslovanja za doseganje željenih rezultatov.

Pokličite nas ali zahtevajte konkretno ponudbo

Telefon-Racunovodstvo-Vitago Zelim-ponudbo