Registracija samostojnega podjetnika (s.p.)

Dokumentacijo za registracijo s.p. pripravimo v celoti. Vašo vlogo oddamo na pristojni AJPES in DURS.

 1. Pokličite 03 / 56 68 634 ali pišite na info@vitago.si da se dogovorimo za vaš termin registracije podjetja. Na vrsto lahko pridete že isti dan, vendar je bolje, da se naročite nekoliko prej.
  Če želite, da vaš s.p. prične delovati s prvim v mesecu, ni nujno, da pridete registrirati podjetje prav na prvega. Pridete lahko tudi prej, vendar največ 3 mesece in sami določite datum registracije.
 2. Na dogovorjeni termin prinesite osebni dokument in davčno številko.  Za vas bomo izpolnili obrazce za prijavo na:
  1. AJPES (prijava v poslovni register),
  2. DURS (prijava na davčno upravo),
  3. ZZZS (v primeru samozaposlitve).
 3. Sklep o registraciji boste prejeli po pošti naslednji dan od datuma, ko ste predlagali ustanovitev.

Želite več informacij?

Registracija družbe

Dokumentacijo za enostavni postopek registracije d.o.o. pripravimo v celoti. Enostavni postopek je tisti, pri katerem družbeniki vplačajo osnovni kapital v celoti v denarju in hkrati ne želijo vnesti nobenih posebnosti (dodatnih členov) v akt o ustanovitvi ali družbeno pogodbo. Nato počakamo, da položite osnovni kapital na izbrano banko in vlogo oddamo na pristojno Okrožno sodišče.

 1. Pokličite 03 / 56 68 634 ali pišite na info@vitago.si da se dogovorimo za vaš termin registracije podjetja. Na vrsto lahko pridete že isti dan, vendar je bolje, da se naročite nekoliko prej.
 2. Na dogovorjeni termin prinesite s seboj osebni dokument (za vse ustanovitelje in zastopnike).
 3. Za vas bomo opravili naslednje postopke:
  1. v poslovnem registru bomo preverili ime (firmo) za vaše novo podjetje,
  2. pomagali vam bomo z izborom dejavnosti po SKD 2008,
  3. pripravili bomo vso potrebno dokumentacijo za ustanovitev podjetja,
  4. napotili vas bomo na banko, kjer boste odprli depozitni račun in položili osnovni kapital (pri določenih bankah vam lahko pomagamo tudi mi),
  5. izpolnili bomo obrazec za pridobitev davčne številke
  6. vašo vlogo bomo oddali na Okrožno sodišče.
 4. Podatki pri registraciji:
  1. Ustanovitelji (ime, priimek, EMŠO, davčna št., delež v kapitalu),
  2. Zastopniki (ime, priimek, EMŠO, davčna št., vrsta zastopnika),
  3. Popolno ime / firma,
  4. Naslov podjetja,
  5. Dejavnosti po SKD 2008,
  6. Napoved prihodkov in odhodkov in morebitno izgubo ali dobiček.
 5. Za vas bomo pripravili:
  1. Akt o ustanovitvi / družbeno pogodbo,
  2. sklep o določitvi poslovnega naslova,
  3. sklep o določitvi zastopnikov,
  4. izjava o imenovanju (za vsakega zastopnika posebej – strinjanje zastopnika, da nastopi funkcijo direktorja ali prokurista),
  5. izjava družbenika (za vsakega ustanovitelja posebej – ustanovitelj izjavlja, da nima neporavnanih obveznosti do države iz prejšnjih poslovanj),
  6. obrazec za priglasitev na DURS.

Na registracijo boste čakali v povprečju teden dni. Davčno številko boste prejeli hkrati s sklepom o registraciji.

Želite več informacij?

Priročniki za ustanovitev podjetja

Ustanovitev-kapitalske-druzbe-Racunovodstvo-Vitago Registracija-s.p.-Racunovodstvo-Vitago

Kaj lahko mi storimo za vas?

Na informativnem razgovoru preverimo vašo poslovno idejo, vaše želje, cilje, strategijo in vizijo, ter vam na podlagi tega svetujemo katera pravnoorganizacijska oblika je za vas najbolj primerna. Nato izvedemo vse postopke v zvezi z registracijo oziroma ustanovitvijo. Rezultat je seveda vaš status samostojnega podjetnika posameznika ali lastništvo družbe z omejeno odgovornostjo.

Vitago vam v sklopu brezplačnih storitev Poslovnega kluba Vitago, ponuja vse storitve v zvezi z registracijo samostojnega podjetnika posameznika, ali kapitalske družbe (d.o.o., d.n.o., k.d.).

Pokličite nas ali zahtevajte konkretno ponudbo

Telefon-Racunovodstvo-Vitago Zelim-ponudbo