Kaj predstavlja računovodsko svetovanje?

Zavedamo se, da je glavni vir računovodskih informacij za podjetnika ravno njegov računovodski servis, saj sam največkrat nima organiziranih ustrezno razdeljenih funkcij znotraj podjetja, ki bi pokrivala posamezna področja poslovanja. Da bi bilo poslovanje podjetnika čim bolj optimalno organizirano, svetujemo podjetnikom da se v večji meri ukvarjajo z osnovno dejavnostjo podjetja, za ostale funkcije pa pooblastijo svoj računovodski servis, ki mora v svoji dejavnosti ponujati tudi računovodsko svetovanje.

Kaj lahko mi storimo za vas?

Glede na specifičnost posameznega naročnika, v sklopu računovodskega svetovanja ponujamo:

  • Obveščanje o novostih v zakonodaji, ki se nanaša na dejavnost naročnika,
  • Sprotno opozarjanje na nepravilnosti in pomanjkljivosti vsebine knjigovodskih listin,
  • Seznanjanje z neobičajnimi ali sumljivimi vsebinami poslovnih dogodkov,
  • Pomoč pri administriranju,
  • Pomoč pri kontaktiranju z zunanjimi institucijami,
  • Svetovanje pri vsebinskem, formalnem in tehničnem vodenju evidenc in izdelavi kalkulacij,
  • Tolmačenje vpliva poslovnih dogodkov na posamezne sestavine sredstev in obveznosti do virov sredstev,
  • Kontrolo prejete in izdane dokumentacije…

Računovodstvo Vitago priporoča:

Svetovalec-Vitago
”Vaš osebni svetovalec,
za konkretne probleme
in konkretne rešitve.”

Pokličite nas ali zahtevajte konkretno ponudbo

Telefon-Racunovodstvo-Vitago Zelim-ponudbo