gorazd No Comments

Obvezno odprtje poslovnega računa za podjetnike

Z uveljavitvijo Zakona o plačilnih storitvah in sistemih je za vse poslovne subjekte obvezno imeti ločen transakcijski račun za poslovanje podjetja. Velja torej za pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike ter druge fizične osebe, ki opravljajo dejavnost (zasebni zdravniki, novinarji…).

S tem se bodo zagotavljale informacije v zvezi s poslovanjem in transparentnost poslovanja, predvsem pa z enakostjo obravnave fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost, s pravnimi osebami z vidika javnosti podatkov o transakcijskih računih.

Še vedno pa veljajo primeri plačil, ki jih ni potrebno nakazovati na transakcijske račune. Sem sodijo tudi plačila poslovnih subjektov za dobavljeno blago in opravljene storitve, če posamično plačilo ne presega 420 eurov.

Vaš računovodski servis Vitago

gorazd No Comments

Prijava škode – obvestilo oškodovancem in obrazec za prijavo (Občina Zagorje ob Savi)

OBVESTILO OŠKODOVANCEM IN OBRAZEC ZA PRIJAVO ŠKODE

Občina Zagorje ob Savi je danes prejela od Ministrstva za obrambo, Uprave RS za zaščito in reševanje sklep o pričetku ocenjevanja škode na stvareh zaradi posledic poplav v času med 16.09. in 20.09.2010. Ocenjuje se škoda na stavbah in infrastrukturi. Škoda na kmetijskih površinah bo le zabeležena.

S tem v zvezi obveščamo oškodovance, da škodo na gozdnih cestah ocenjuje zavod za gozdove Slovenije (03 56 64 089, 03 56 64 089), na vodotokih Agencija RS za okolje (01 47 84 000, 01 47 84 000), kulturni dediščini Ministrstvo za kulturo (01 36 95 900, 01 36 95 900), gospodarstvu Ministrstvo za gospodarstvo (01 40 03 200, 01 40 03 200) in državnih cestah Ministrstvo za promet (01 47 88 000, 01 47 88 000).

Občina Zagorje ob Savi in komisija za ocenjevanje škode po naravnih nesrečah pozivata oškodovance, ki so v neurju med 17. in 19. septembrom 2010 utrpeli škodo, da lahko le to prijavijo na posebnih obrazcih, ki so na voljo v sprejemni pisarni in na spletni strani občine Zagorje ob Savi,  sedežih krajevnih skupnosti in nekaterih poštah. Izpolnjene obrazce je potrebno vrniti na Občino Zagorje ob Savi osebno ali po pošti najkasneje do petka 24. septembra 2010.

Dodatne informacije so vam na voljo na telefonski številki 03 56 55 704, 03 56 55 704 (Borut Bantan).

PRILOGA: Obrazec za prijavo škode po poplavah – Občina Zagorje ob Savi