gorazd No Comments

Ocena poplavne škode v slovenskem gospodarstvu

Zaradi izrednih razmer se je Gospodarska zbornica odločila sestaviti naslednjo anketo:

Zaradi posledic katastrofalne vremenske ujme, ki je minuli teden pustošila po Sloveniji, je slovensko gospodarstvo utrpelo ne samo neposredno, temveč tudi veliko posredno škodo.

Če je bilo v poplavah kakorkoli prizadeto tudi vaše podjetje, vas prosimo, da izpolnite našo anketo in tako pripomorete k čim hitrejši in natančnejši oceni nastale škode.

Rezultate ankete bomo posredovali Ministrstvui za gospodarstvo, Vladi Republike Slovenije in Državnemu zboru Republike Slovenije, saj želimo prispevati k čim hitrejši sanaciji in finančni pomoči podjetjem pri odpravi nastale škode.

Za vaše sodelovanje se vam najlepše zahvaljujemo.

Anketo lahko izpolnite TUKAJ

gorazd No Comments

Prijava škode – obvestilo oškodovancem in obrazec za prijavo (Občina Zagorje ob Savi)

OBVESTILO OŠKODOVANCEM IN OBRAZEC ZA PRIJAVO ŠKODE

Občina Zagorje ob Savi je danes prejela od Ministrstva za obrambo, Uprave RS za zaščito in reševanje sklep o pričetku ocenjevanja škode na stvareh zaradi posledic poplav v času med 16.09. in 20.09.2010. Ocenjuje se škoda na stavbah in infrastrukturi. Škoda na kmetijskih površinah bo le zabeležena.

S tem v zvezi obveščamo oškodovance, da škodo na gozdnih cestah ocenjuje zavod za gozdove Slovenije (03 56 64 089, 03 56 64 089), na vodotokih Agencija RS za okolje (01 47 84 000, 01 47 84 000), kulturni dediščini Ministrstvo za kulturo (01 36 95 900, 01 36 95 900), gospodarstvu Ministrstvo za gospodarstvo (01 40 03 200, 01 40 03 200) in državnih cestah Ministrstvo za promet (01 47 88 000, 01 47 88 000).

Občina Zagorje ob Savi in komisija za ocenjevanje škode po naravnih nesrečah pozivata oškodovance, ki so v neurju med 17. in 19. septembrom 2010 utrpeli škodo, da lahko le to prijavijo na posebnih obrazcih, ki so na voljo v sprejemni pisarni in na spletni strani občine Zagorje ob Savi,  sedežih krajevnih skupnosti in nekaterih poštah. Izpolnjene obrazce je potrebno vrniti na Občino Zagorje ob Savi osebno ali po pošti najkasneje do petka 24. septembra 2010.

Dodatne informacije so vam na voljo na telefonski številki 03 56 55 704, 03 56 55 704 (Borut Bantan).

PRILOGA: Obrazec za prijavo škode po poplavah – Občina Zagorje ob Savi