gorazd No Comments

Zunanje računovodstvo z notranjim vpogledom

Kaj je zunanje računovodstvo z notranjim vpogledom?

Naslovnica

Delujemo onkraj računovodstva, prav do bistva vaše finančne prihodnosti. Storitve izvajamo več kot samo računovodje in tako postanemo vaš zaupanja vreden svetovalec. Zgrajen na četrt stoletja tradicije in izkušenj, naš ugled za poslovno odličnost ostaja neomajan. Visoko usposobljeni sodelavci in partnerji z obsežnim usposabljanjem in izkušnjami nadaljujemo tradicijo izstopanja iz povprečja.

Vaše podjetje je vaše največje bogastvo in obstaja veliko razlogov da veste, koliko je vredno. Če razmišljate o opustitvi, prodaji ali širitvi svojega poslovanja, priključitvi drugega podjetja ali začetku postopka načrtovanja nove poslovne avanture – kakršenkoli je že vaš razlog, potrebujete pri tem strokovno pomoč in kritično presojo.

V kolikor greste skozi zapleten proces poslovnega prestrukturiranja, se spoprijemate z implementacijo različnih računovodskih standardov ali iščete vsakodnevne nasvete, so naši visoko usposobljeni davčni svetovalci dobro opremljeni, da vam pomagajo zmanjšati davčno breme in izboljšati postopke usklajevanja.

Naše zaveze kot zunanji izvajalec računovodstva z notranjim vpogledom

raketaVseeno ali ustanavljate novo ali upravljate z že utečenim podjetjem, vsak dan je nova priložnost, da ste korak pred konkurenco. Ustrezno knjigovodstvo in računovodstvo sta kritični komponenti vsakega uspešnega posla. Čas, viri in strokovno znanje, ki so potrebni za upravljanje teh funkcij vam lahko vzamejo veliko energije in osredotočenosti. Vitago je zato pametna odločitev.

modra_crta_dolga

rozaKot partner ki raste z vami, ponujamo drugačne računovodske rešitve. Naše prepričanje je, da bomo z vlaganjem časa v vaš posel in s pridobivanjem resničnega razumevanja njegove edinstvene kulture, lahko bolje poskrbeli za vaše poslovno upravljanje, vi pa si boste lahko v večji meri prizadevali za rast vašega podjetja.

modra_crta_dolga

compTa notranji vpogled je ključnega pomena in tudi razlog, da z vsako stranko začnemo odnos tako, da se poglobimo v delovanje vašega podjetja in prepoznavo vaših posebnih potreb. Tako z našim premišljenim in strastnim pristopom uporabimo ta spoznanja za inovativne in vam prilagojene rešitve.

modra_crta_dolga

knjigaNaše osebje je sestavljeno iz računovodij, knjigovodij in davčnih svetovalcev, ki so med strankami visoko cenjeni med drugim tudi zaradi svojih izkušenj, sposobnosti dojemanja in predanosti partnerstvu. Naša zaveza opravljanja storitev nam omogoča, da med strankami uživamo velik ugled in da zadovoljujemo njihove potrebe leto za letom.

modra_crta_dolga

puscicaNaša kombinacija osebne storitve, preizkušenih procesov, vrhunske tehnologije ‘v oblaku’ in visoko usposobljeno osebje je tisto, kar nas loči od drugih. Vse našteto lahko tudi vam pomaga pri prepoznavnosti.

 

modra_crta_dolga

Pokličite nas na telefonsko številko 03 56 68 634, pišite na info@vitago.si ali izpolnite povpraševanje na naši spletni strani in skupaj bomo poiskali rešitve da tudi vi postanete uspešnejši!

Vi se posvetite upravljanju vašega podjetja, nam pa prepustite vaše računovodstvo.

Pokličite nas ali zahtevajte konkretno ponudbo

Telefon-Racunovodstvo-Vitago Zelim-ponudbo
gorazd No Comments

10 razlogov zakaj izbrati Vitago računovodstvo

1. Ker smo strokovni

Prizadevamo si biti vedno v koraku z novostmi, tako na davčnem, računovodskem in managerskem, kakor tudi informacijskem in splošno podjetniškem področju. Delujemo strokovno in znamo svoje kliente pravočasno opozoriti na morebitne pomanjkljivosti pri poslovanju.

2. Ker smo vedno na voljo

Ponosni smo na dejstvo, da se na nas lahko vedno zanesete. Kadarkoli se znajdete v zagati, najsi bo to med delovnim časom, kakor tudi izven, nas lahko pokličete. Vedno vam bo nekdo na voljo za pomoč.

3. Ker znižujemo vaše stroške in tveganja

S kvalitetnim vodenjem vašega računovodstva , t.im outsourcingom omogočamo znižanje stroškov, ki bi jih imeli z zaposlitvijo svojega računovodje. Hkrati vam zagotavljamo širok nabor dodatnih storitev ob minimalnih stroških. Z odločitvijo za kvalitetnega partnerja na področju računovodstva tako bistveno zmanjšate stroške poslovanja, kakor tudi tveganj pri zakonskih zadostitvah.

4. Ker smo individualni

Naš cilj ni biti masoven računovodski servis, temveč se kvalitetno in zanesljivo posvetiti vsakemu klientu. V ta namen ima vsaka stranka svojega skrbnika, ki v vsakem trenutku pozna njeno poslovanje.

5. Ker izobražujemo in obveščamo

Naše znanje in izkušnje radi delimo in se do nikogar ne vedemo vzvišeno, saj se zavedamo da smo mi strokovnjaki na našem, kakor ste vi strokovnjaki na svojem področju. Naše partnerje izobražujemo in obveščamo o aktualnih zakonodajnih spremembah preko portala E-računovodstvo, ter preko mesečnega Informatorja.

6. Ker se znamo prilagoditi

Zavedamo se, da vam birokracija jemlje vaš dragoceni čas. Zato se prilagajamo tako z delovnim časom in urejeno komunikacijo, kakor tudi z dostavo in odpremo dokumentacije. In to po celi Sloveniji!

7. Ker sledimo napredku

Delujemo na sodobnih programskih rešitvah, ki temeljito izkoriščajo vse prednosti sodobne tehnologije. Večjim odjemalcem ponujamo on-line dostop do njihovih tekočih podatkov v vsakem trenutku.

8. Ker imamo urejeno cenovno politiko

Cena naših storitev zajema vse, kar potrebujete od zanesljivega računovodskega partnerja. Določimo jo na začetku sodelovanja na podlagi danih podatkov z vaše strani in ostane nespremenjena do novega dogovora. Ceno spreminjamo samo ob bistveni spremembi v obsegu poslovanje, z dogovorom in za vnaprej.

9. Ker poskrbimo tudi za mreženje in neformalno druženje

Vsi naši partnerji so vključeni v Poslovni klub podjetja Vitago, kjer ustvarjamo ugodno klimo za razvoj novih poslovnih priložnosti in prostor za neformalno druženje. Verjamemo, da nam je posel lahko tudi v veselje.

10. Še dvomite?

 • Ker se pri davčnem svetovanju temeljito poglobimo v vaš primer in storitev svetovanja ne zaračunamo,
 • Ker imamo urejen delovni čas (od 7 – 15 ure), v nujnih primerih 24 ur na dan,
 • Ker imamo poslovne prostore na dostopni lokaciji v centru Zagorja z urejenim parkirnim prostorom,
 • Ker za svoje delo prevzemamo polno odgovornost,
 • Ker pri vseh inšpekcijskih pregledih aktivno sodelujemo,
 • Ker nam veliko pomenijo dobri poslovni običaji, zanesljivost in prijaznost,
 • Ker smo vedno nasmejani.

Kaj lahko mi storimo za vas?

Za dodatne informacije, ponudbo in svetovanje smo vam na voljo na telefonski številki 03 56 68 634 (ga. Sonja) ali elektronskem naslovu info@vitago.si. Lahko pa izpolnite povpraševanje in v kratkem vas bomo kontaktirali mi.

Pokličite in verjamemo, da bomo skupaj našli učinkovite rešitve. Računovodstvo Vitago, sodobno računovodstvo.

gorazd No Comments

Vrste računovodstev

Katere vrste računovodstev poznamo

V podjetju je prisotna velika količina podatkov in informacij, ki nastanejo na podlagi podatkov iz poslovanja. Večina teh podatkov in informacij je zelo pomembnih predvsem za vodstvo podjetja, ki mora sprejeti odločitve glede poslovanja podjetja. Razkritje nekaterih od teh podatkov in informacij bi bilo zelo dobrodošlo za konkurenco na trgu, zato je potrebno vedeti, kateri podatki in katere informacije so za javnost in katere ne, ter katere informacije je potrebno objaviti na podlagi zakonodaje. Zaradi tega se računovodstvo v podjetju deli na finančno in stroškovno računovodstvo; katero od teh obdeluje podatke za notranje uporabnike in katero za zunanje, pa se boste seznanili v nadaljevanju.

Finančno računovodstvo

Finančno računovodstvo je del celotnega računovodstva v vsaki organizaciji, pa naj bo podjetje, zavod ali del državnih organov. Je temeljna informacijska dejavnost v
organizaciji. Obsega sistemsko celoto računovodskega informiranja na podlagi knjigovodstva, računovodskega predračunavanja, računovodskega nadziranja in računovodskega analiziranja sredstev, obveznosti do njihovih virov, prihodkov, stroškov in odhodkov.

Finančno računovodstvo, ki podrobneje spremlja in presoja razmerja navzven: nabavljanje prvin poslovnega procesa in prodajanja poslovnih učinkov, pridobivanje in vračanje denarnih sredstev ter vzpostavljanje in razpuščanje finančnih naložb, ne spušča pa se v podrobnosti pri notranjem poslovanju, ampak jih zgolj povzema. Te informacije so prvenstveno namenjene za potrebe lastnikov, investitorjev in države, potrebuje pa jih tudi poslovodstvo. Oblike in vsebine izkazov so določene z državnimi predpisi in standardi.

Finančno računovodstvo se ukvarja predvsem z evidentiranjem poslovnih dogodkov, povezanih z:

 • nabavljanjem prvin poslovnega procesa (delovnih sredstev, predmetov dela, storitvami in zaposlenci),
 • razpečevanjem poslovnih učinkov (blaga in storitev),
 • vračanjem denarnih sredstev,
 • vzpostavljanjem finančnih naložb in
 • razpuščanjem finančnih naložb.

V finančno računovodstvo spadajo glavno oziroma sintetično računovodstvo, ki je usmerjeno predvsem v izdelovanje računovodskih izkazov (bilanc stanja, izkazov prihodkov in odhodkov, izkazov denarnih tokov) in analitična oziroma področna računovodstva (na primer denarnih sredstev, terjatev do kupcev, obveznosti do dobaviteljev, zalog materiala, posameznih osnovnih sredstev in drugega). V vseh teh primerih pa imamo opraviti še z računovodskim predračunavanjem,
računovodskim nadziranjem in računovodskim analiziranjem omenjenih gospodarskih kategorij.

Današnje finančno računovodstvo je skoraj povsod že podprto s sodobno računalniško opremo in ustreznimi računalniškimi računovodskimi programi, ki omogočajo takšen ustroj finančnega računovodstva, da je enkraten vnos vhodnega podatka uporaben za vse nadaljnje namene. S tem se omogoči izpolnjevanje enega temeljnih računovodskih načel, načela gospodarnosti v računovodstvu.

Stroškovno računovodstvo

Stroškovno računovodstvo spremlja in presoja notranje poslovanje: porabo poslovnih prvin, stroške, obračunavanje poslovnih učinkov, obračunavanje med organizacijskimi enotami. Te informacije so namenjene za potrebe notranjih uporabnikov, ko se odločajo o notranjih razmerjih v poslovnem procesu. Običajno vsebine in oblike niso predpisane, vendar tudi tu veljajo določena pravila, metode, ki jih je postavila računovodska stroka ali pa državni organi.

Stroškovno oz. notranje, obratno računovodstvo je analitične narave in je povezano s poslovanjem znotraj samega poslovnega sistema. Stroškovno računovodstvo spremlja in proučuje:

 • prvine poslovnega procesa od trenutka, ko so že na voljo, čeprav še ne povzročajo stroškov,stroške in poslovne učinke in
 • poslovni izid za posamezne dele poslovnega sistema.

Tako stroškovno računovodstvo podrobneje spremlja in proučuje prvine in stroške poslovnega sistema (npr. osnovna sredstva, material, plače, storitve drugih, stroške po mestih nastanka itd.) ter poslovni izid posameznih organizacijskih enot v poslovnem sistemu, če so organizirane kot poslovnoizidne enote.

Ko podjetje opravlja storitve ali proizvaja izdelke, se prvine (delovna sila, material in delovna sredstva) poslovnega procesa potrošijo in ko te potroške ovrednotimo, dobimo stroške. Stroški so cenovno izraženi potroški delovnih sredstev, predmetov dela, delovne sile in storitev drugih. Stroškovno računovodstvo pripravlja in daje podatke za pripravo računovodskih poročil finančnega in poslovodnega računovodstva. Poročila, ki jih ti dve računovodstvi pripravljata, pa imajo različne namene.

Stroškovno računovodstvo je bilo na začetku usmerjeno k obračunavanju dejansko nastalih stroškov, torej stroškov, ki so bili povzročeni v preteklem obdobju. Drugi računovodski sistemi (z ocenjenimi in standardnimi stroški) so le dopolnjevali obračune po dejanskih stroških. Uporabljali so se le za nadomeščanje nekaterih dejanskih stroškov, je pa že to občasno nadomeščanje omogočalo hitrejše in boljše nadziranje stroškov poslovanja. Na drugi stopnji razvoja pa se je stroškovno računovodstvo začelo ukvarjati s prihodnjim poslovanjem. Stroškovno računovodstvo je danes usmerjeno v računovodsko predračunavanje z uporabo ocenjenih ali standardnih prvin, potroškov, stroškov, učinkov in izidov, k izdelavi predračunov prvin, stroškov, učinkov in izidov ter k hitremu, z računalniki spremljanemu uresničevanju predračunskih prvin poslovanja. Naloga razvitega stroškovnega računovodstva je oskrbovati poslovodne ravni s predračunskimi in obračunskimi računovodskimi poročili, ki
pomenijo orodje za usmerjanje notranjih poslovnih procesov in stanj. Številne nove metode spremljanja stroškov so se v svetu razvile šele v zadnjem desetletju. Sodobna poslovna miselnost je tesno povezana z novimi gledanji na vlogo stroškovnega računovodstva. Zato nenehno širi svojo vlogo in v tej zvezi razvija nove metodološke rešitve ter izpopolnjuje vrste in obseg svojih poročil. Od njega se ne pričakuje zgolj spremljanje potroškov in stroškov v osnovnih, stranskih, pomožnih in splošnih (neproizvodnih) dejavnostih, marveč je informacijska služba za usmerjanje in za usklajevanje vseh poslovnih procesov. Odločevalne ravni se ne zadovoljijo s tako imenovanimi obračunskimi poročili o stroških po vrstah, mestih in nosilcih, marveč želijo, da jih oskrbuje z novimi znanji ob pravem času in na pravem mestu.

Upravljalno (poslovodno) računovodstvo

V literaturi in še manj v praksi ni enotnega mnenja o tem, kaj je poslovodno računovodstvo. Nekateri menijo, da je poslovodno računovodstvo stroškovno računovodstvo, drugi pa, da sodijo naloge, ki jih sicer opravlja poslovodno računovodstvo, v posebno službo za kontroling. Tako za upravljalno računovodstvo obstaja več opredelitev, ki se bolj ali manj razlikujejo.

Poslovodno računovodstvo je del računovodstva, ki pripravlja informacije za odločanje. Zato je poslovodno računovodstvo usmerjeno k oblikovanju računovodskih informacij za poslovodne odločitve. Glede na to, da je odločanje usmerjeno v prihodnost, postaja čedalje pomembnejše računovodsko načrtovanje s svojimi predračuni.
Zelo pa je pomembno razlikovanje med finančnim in upravljalnim računovodstvom, saj so računovodske informacije, ki jih pripravlja finančno računovodstvo, izražene v denarnih enotah in so namenjene običajno zunanjim uporabnikom ter predpisane z zakonom in Slovenskimi računovodskimi standardi, informacije poslovodnega računovodstva pa so izražene tudi v naturalnih enotah in so namenjeni reševanju problemov v podjetju, njihova oblika pa ni predpisana.

Vir: Učbenik: Računovodstvo in finančno poslovanje, avtor mag. Mitja Lončar – http://www.leila.si/

gorazd No Comments

Osebni računovodja

Osebni računovodja za dobre računovodske storitve

Osebni računovodjaNaše podjetje zagotavlja kvalitetne računovodske storitve, saj smo zaposleni strokovne osebe s področja računovodstva. Kot dobri računovodje smo usposobljeni zagotavljati visoko raven izvajanja računovodstva in davčnega svetovanja. Naši računovodje se temeljito poglobijo v poslovanje vašega podjetja, ter vam skozi celo leto svetujejo pri optimizaciji davčne bilance in izboljševanju računovodskega stanja. S svojim delovanjem zagotavljamo podjetnikom maksimalen izkoristek veljavne zakonodaje in iz nje izhajajočih ugodnosti.

Komuniciranje z vašim računovodjem

Dobra komunikacija med podjetnikom in njegovim računovodjem je bistvenega pomena pri pravilnem in pravočasnem knjiženju in vrednotenju poslovnih dogodkov. Naloga dobrega računovodje je, da podjetnika še pred nastankom konkretnega poslovnega dogodka seznani s posledicami, ki iz njega izvirajo. S tem bistveno pripomore k uspešnem in zakonsko pravilnem poslovanju svojih klientov.

Za komunikacijo sodobni računovodje uporabljajo vse kanale, ki jih omogoča tehnologija. V našem računovodskem servisu računovodje uporabljajo vse pomembne komukacijske poti, kot so telefon, faks, e-pošta, skype, msn… in s tem zagotavljajo konstantno dosegljivost in ažurnost.

Usposobljenost in načela računovodje

Naši zaposleni se kot dobri računovodje držijo temeljnih načel in poklicne etike računovodje, ter so pri svojem delu zavezani k:

 • visokim standardom strokovne usposobljenosti,
 • učinkovitemu opravljanju strokovnih nalog in dolžnosti,
 • nenehnemu izobraževanju in strokovnem usposabljanju,
 • zaupnosti in varovanju poslovnih informacij,
 • preudarnemu uporabljanju posredovanih informacij,
 • poštenosti in odgovornem opravljanju zaupanih nalog,
 • prizadevnosti za večjo učinkovitost in kakovost svojega dela,
 • povečevanju učinkovitosti in uspešnosti gospodarjenja svojih klientov,
 • pravočasnemu in kvalitetnemu informiranju svojih strank…

Računovodja kot zaupanja vreden partner

V kolikor torej potrebujete kvalitetnega in zaupanja vrednega partnerja na področju računovodstva in želite, da bo vaše podjetje delovalo zakonito a vendarle maksimalno profitabilno, ste prišli na pravo mesto. Kot dober računovodski servis vam zagotavljamo usposobljene računovodje ter celovit poslovni servis. Potrudili se bomo, da bo zadovoljstvo obojestranko, saj se zavedamo, da je dobra stranka samo zadovoljna stranka.

Prepustite torej računovodstvo našim računovodjem ter se v celoti posvetite svoji dejavnosti. Naj vam bo podjetništvo v veselje in računovodske informacije v korist.

Kaj lahko mi storimo za vas?

Pokličite nas na telefon 03 56 68 634, pišite na info@vitago.si ali izpolnite spletno povpraševanje. Skupaj bomo pregledali obseg vašega poslovanja, vaše želje in potrebe, ter vam sestavili ponudbo za računovodske storitve po vaši meri. V nadaljevanju se bomo potrudili, da vam zagotovimo ažurne računovodske storitve in učinkovit računovodski servis.

Računovodstvo Vitago priporoča:

Racunovodja-Vitago
”Opravi vsa
računovodska
dela.”

Pokličite nas ali zahtevajte konkretno ponudbo

Telefon-Racunovodstvo-Vitago Zelim-ponudbo
gorazd No Comments

Računovodja

Kako deluje računovodja?

Računovodja predstavlja vašega osebnega računovodjo. Za vas opravimo celotno računovodsko storitev in vas sproti obveščamo o vseh spremembah. Zagotovimo vam kompleten računovodski in poslovni servis z vsemi bonitetami našega poslovnega partnerja. Mi se osredotočimo na računovodske, administrativne, davčne in pravne zadeve, tako da se lahko vi popolnoma posvetite opravljanju svoje dejavnosti.

Komu je računovodja namenjen?

Za tiste, ki zahtevate več in želite personalizirano storitev na enem mestu.

Kaj pa cena?

Cena storitve je odvisna od obsega dela in zahtevnosti, zato nas pokličite za ponudbo. Pričakujete lahko ceno od 120 eur na mesec dalje za samostojnega podjetnika in od 180 eur dalje za gospodarsko družbo z enim zaposlenim.

Pokličite nas ali zahtevajte konkretno ponudbo

Telefon-Racunovodstvo-Vitago Zelim-ponudbo
gorazd No Comments

Produkti

Kaj so računovodski produkti?

Za lažjo orientacijo smo naše storitve strnili v produkte, ki predstavljajo skupek storitev za zagotavljanje najvišje kakovosti servisiranja naših klientov in njihovo razbremenitev na področju administracije, računovodstva in svetovanja. Storitve so plod lastnega znanja in vlaganj v razvoj, zato lahko trdimo da bodo opravljene strokovno in ažurno.

Računovodski produkti računovodstva Vitago

Administrator-Vitago
”Poskrbi za vsa
vaša administrativna
in tajniška opravila.”
Racunovodja-Vitago
”Opravi vsa
računovodska
dela.”
Asistent-Vitago
”Vam stoji ob strani,
skrbi za pravilno knjiženje,
vam svetuje in vas vodi.”
Svetovalec-Vitago
”Vaš osebni svetovalec,
za konkretne probleme
in konkretne rešitve.”
Manager-Vitago
”Pomaga do učinkovitega
uresničevanja vaše
poslovne strategije.”
Financnik-Vitago
”Skrbi za finančno stanje
in kondicijo vašega podjetja.”
partner-Vitago
”Ponuja možnost sodelovanja
in uresničitve vaših
poslovnih ambicij.”
gorazd No Comments

Uspešno poslujem

Poslujete, pa vam primanjkuje časa?

Uspešno poslujete, pa vam vsakodnevna birokracija in izpolnjevanje zakonskih zahtev jemljejo vaš dragoceni čas? To je na žalost vsakodnevna rutina mnogokaterega podjetnika. Za vas imamo rešitev, ki vas bo razbremenila večine zamudnih, vendar prav tako zelo pomembnih opravil pri poslovanju. Odločite se za prehod pod okrilje našega računovodskega servisa, kjer vam bomo  s kvalitetnimi storitvami, izobraževanjem in informiranjem ustvarili trdne temelje in ugodne pogoje za izpolnjevanje vaših poslovnih strategij. Zagotavljamo vam zmanjšanje stroškov, večjo preglednost nad poslovanjem in konstantno skrb za rast vašega podjetja.

Kaj lahko mi storimo za vas?

Ugodnosti za nove partnerje

Ob odločitvi za poslovno sodelovanje z našo družbo, vam za dober začetek podarimo:

 • brezplačen preventivni davčni pregled in svetovanje o izboljšavah,
 • brezplačen E-priročnik z mnogimi koristnimi podjetniškimi in računovodskimi nasveti,
 • brezplačno vzpostavitev funkcij računovodstva,
 • brezplačno članstvo v Poslovnem klubu Vitago,
 • možnost souporabe spletne računovodske aplikacije miniMAX,
 • mesec brezplačnih računovodskih storitev.

Računovodstvo Vitago priporoča:

Administrator-Vitago
”Poskrbi za vsa
vaša administrativna
in tajniška opravila.”
Racunovodja-Vitago
”Opravi vsa
računovodska
dela.”

Pokličite nas ali zahtevajte konkretno ponudbo!

Telefon-Racunovodstvo-Vitago Zelim-ponudbo
gorazd No Comments

Elektronsko (spletno) računovodstvo ali e-računovodstvo

Kaj je elektronsko (spletno) računovodstvo ali e-računovodstvo?

Elektronsko (spletno) računovodstvo ali e-računovodstvoBi želeli imeti svojega računovodjo na razpolago 24 ur na dan, 7 dni v tednu in pregledovati računovodstvo svojega podjetja kar preko spleta? Računovodstvo, Računovodski servis Vitago sledi željam in potrebam svojih odjemalcev po uvajanju sodobnih poti komunikacije. Vse več naših strank je izrazilo potrebo po ažurnih računovodskih informacijah na zahtevo. Vsled zadovoljitve teh želja in potreb, lahko v sodelovanju s podjetjem SAOP in njihovo napredno internetno računovodsko aplikacijo za vodenje elektronskega ali e-računovodstva  miniMAX, našim partnerjem ponudimo sodobno programsko opremo in učinkovito spletno aplikacijo za spremljanje računovodstva in knjigovodstva, ki strankam nudi popoln pregled nad njihovim poslovanjem.

Kako deluje elektronsko (spletno) ali e-računovodstvo?

Spletna aplikacija za elektronsko ali e-računovodstvo miniMAX je zasnovana tako, da nudi vse prednosti sodobne tehnologije. Stranka tako lahko v vsakem trenutku pregleda tekoče računovodske podatke svojega podjetja, spremlja saldakonte kupcev in dobaviteljev, izpisuje račune in dobavnice, prav tako potne naloge, vodi zalogo blaga, materiala, izdelkov in polizdelkov, pregleduje bilanco stanja in poslovnega izida, skratka počuti se tako, kot bi imela na razpolago svojega osebnega računovodjo 24 ur na dan.

Kaj zajema elektronsko (spletno) ali e-računovodstvo?

Spletna aplikacija za elektronsko računovodstvo ali e-računovodstvo miniMax je korak naprej v sodobno računovodstvo, katere prednosti so:

 • Spletna računovodsko-poslovna programska rešitev
  MiniMAX omogoča podjetnikom in računovodjem, da so med seboj 100% usklajeni in imajo vedno na voljo najnovejše računovodske podatke. To je izvedeno prek ene same baze, kar omogoča, da delajo vsi z istimi podatki.
 • Ažurni podatki
  Spletno računovodstvo miniMAX omogoča pregledovanje in izvajanje računovodskih storitev s poljubne lokacije, ob katerikoli uri ali dnevu. Po želji lahko nujne primere rešujete tudi z dopusta, saj je moč do programa dostopati s kateregakoli spletnega brskalnika.
 • Varnost podatkov
  Sistem za spletno računovodstvo miniMAX uporablja za delovanje najmodernejše predpisane varovalne mehanizme. Vsi poslovni podatki so zaščiteni s šiframi in gesli ter varovani s požarnimi zidovi. Podatki se samodejno shranjujejo vsak dan. Do izgube podatkov v nobenem primeru ne more priti, ne zaradi naravnih nesreč ali uničenja vašega računalnika.
 • Dostopnost podatkov
  V sistem za spletno računovodstvo miniMAX je vgrajen digitalni dokumentacijski sistem z mnogimi rešitvami, kot je na primer samodejno shranjevanje dokumentov po strankah.
 • Usklajenost z zakonodajo
  Visoko usposobljena ekipa skrbi za pravočasno in samodejno uveljavljanje novih zakonskih sprememb in ažuriranje podatkov.
 • Znižanje stroškov računovodstva
  Spletna rešitev spletno računovodstvo miniMAX je postavljena na oddaljenih strežnikih, zato nameščanje, nastavljanje, posodabljanje in vzdrževanje sistema ni potrebno. S tem se stroški knjigovodskega dela v podjetju bistveno zmanjšajo.

Komu je elektronsko (spletno) ali e-računovodstvo namenjeno?

Elektronsko (spletno) računovodstvo ali e-računovodstvo je namenjeno tistim, ki si želijo ažurne informacije ter težijo k zniževanju stroškov poslovanja. Prav tako vsem tistim, ki sledijo napredku in želijo optimirati svoje poslovanje. Znižajte stroške in hkrati povečajte pregled nad svojim poslovanjem, stopite korak v sodobno računovodstvo, kjer niti razdalja ni več nikakršna ovira.

Kaj lahko mi storimo za vas?

Pokličite nas na telefon 03 56 68 634, pišite na info@vitago.si ali izpolnite spletno povpraševanje. Skupaj bomo pregledali obseg vašega poslovanja, vaše želje in potrebe, ter vam sestavili ponudbo za računovodske storitve po vaši meri. V nadaljevanju se bomo potrudili, da vam zagotovimo ažurne računovodske storitve in učinkovit računovodski servis.

Računovodstvo Vitago priporoča:

Racunovodja-Vitago
”Opravi vsa
računovodska
dela.”

Pokličite nas ali zahtevajte konkretno ponudbo

Telefon-Racunovodstvo-Vitago Zelim-ponudbo
gorazd No Comments

Domov