O zelenih delovnih mestih smo se tokrat pogovarjali z gospodom Gorazdom Klančišarjem, direktorjem podjetja Vitago d.o.o. Osnovne dejavnosti podjetja so računovodstvo, knjigovodstvo in računovodske storitve. Poslovanje v podjetju poteka v skladu s slovenskimi in mednarodnimi računovodskimi standardi. V okviru poslovanja, nudijo celostno računovodsko in poslovno podporo podjetjem na področju celotne Slovenije.

Gorazd-Klancisar-Vitago1. Gospodarska kriza je privedla do visoke brezposelnosti. Se tudi v podjetju Vitago spopadate s posledicami?

Kriza je zajela tudi nas. Situacija ni nič kaj rožnata, saj se podjetja spopadajo z izgubo trgov in plačilno nedisciplino. Tako smo tudi mi, kot zadnji v vrsti, v nič kaj zavidljivem položaju. Posledice se kažejo v zmanjšanju investicij, krčenju stroškov, ter zmanjševanju delovne sile. Realizacija je sicer višja kot lani, vendar nam zaradi neplačnikov grozi insolvenčnost. V prejšnjem mesecu smo morali odpustiti tudi eno delavko.

2. So podnebne spremembe vplivale na vaše poslovanje ali so le oddaljen termin, ki se vaše družbe ne tiče?

Mislim, da podnebne spremembe niso imele kakšnega direktnega vpliva na naše poslovanje.

3. V javnosti se vse bolj pojavlja termin zelena delovna mesta. Kaj za vas oziroma v vaši družbi pomenijo zelena delovna mesta?

Kot storitveno podjetje sem mnenja, da z opravljanjem naše dejavnosti bistveno ne obremenjujemo okolja, tako da naša delovna mesta lahko štejemo med zelena delovna mesta.

4. Se vam zdi, da imate v družbi/podjetju kakšno zeleno delovno mesto? Obstajajo kriteriji po katerih sklepate, da so zelena?

V Vitagu jemljemo odgovornost do okolja zelo resno, tako da v delovnem procesu izvajamo skrbno ločevanje odpadkov, varčujemo z energijo in papirjem ter kartušami. Vsa delovna mesta v podjetju so podvržena naši okoljski ozaveščenosti.

5. Pri terminu zelena delovna mesta se povezujejo elementi družbe, posameznika (zaposlenega) in izdelka. So v vaši družbi vsi elementi povezani v smiselno celoto in težijo k zelenemu gospodarstvu?

Naš kolektiv je majhen, zato lahko strategijo varovanja okolja uspešno implementiramo med zaposlene. Skozi delovne procese tako učinkovito sledimo zadanim ciljem.

6. V skladu s katerimi standardi deluje vaše podjetje?

V podjetju smo strategijo okoljske ozaveščenosti oblikovali sami, na podlagi analize delovnega procesa, saj se zavedamo, da mora biti takšno delovanje trajnostno. Pri uresničevanju strategije pa seveda upoštevamo splošno znana dejstva o varovanju okolja in smernice za čim manjšo obremenitev le tega.

7. Imate v vaši družbi rešeno vprašanje odpadkov? Ali zaposlene obveščate o pravilnem ločevanju odpadkov?

V podjetju izvajamo skrbno ločevanje odpadkov, po navodilih pristojnih služb. Zaposlene obveščamo in izobražujemo o njihovi odgovornosti.

8. Se vam zdi smiselno vključevati socialno komponento (nadure, krajši delovni čas, plačni sistem, usposabljanje na delovnem mestu, napredovanje …) v termin zelena delovna mesta?

Usmerjenost podjetja v zeleno podjetje zahteva delovanje na vseh področjih. Ker pa vsi delovni procesi niso standardizirani, je potrebna konstantna skrb, da se načela podjetja upoštevajo na vseh ravneh, tako da sem mnenja, da je socialne komponente potrebno vključevati v termin zelena delovna mesta.

9. Lahko za vaše izdelke oziroma storitve rečemo, da so v skladu z LCA (life cycle assessment) standardom?

Glede na to, da podjetje posluje že več kot 20 let, lahko trdimo da so naše storitve v skladu z LCA.

10. Kako skrbite za svoj ogljični in vodni odtis?

Za ogljični in vodni odtis skrbimo, da je čim manjši predvsem z varčevanjem pri energiji, ter porabi vode.

11. Kako se pripeljete v službo? Uporabljate kdaj javni prevoz ali alternativne brez-ogljične oblike prevoza?

Na srečo smo vsi zaposleni v podjetju iz istega kraja, tako da s prevozom v službo skoraj ne obremenjujemo okolja. Večina zaposlenih v službo prihaja peš.

12. Lahko z »ozelenitvijo« ekonomije izboljšamo trenutno gospodarsko situacijo?

Seveda. Mnenja sem, da se z napredkom in novimi tehnologijami, da uspešno delovati na današnjih zahtevnih trgih. Tu bi morala gospodarstvu prisluhniti tudi politika, z raznimi subvencijami in nepovratnimi sredstvi za preboj zelenih tehnologij.

13. S pomočjo katerih vzvodov bi lahko povečali število zelenih delovnih mest?

Predvsem z ozaveščanjem potrošnikov, kajti potrošniki so tisti, ki preko povpraševanja oblikujejo ponudbo. Seveda bi morali imeti napredno strategijo začrtano na državni ravni in v skladu z njo spodbujati uveljavljanje zelenih tehnologij, proizvodov in procesov.

Vir: Lifestyle natural

Usmeritve računovodstva Vitago, kot družbeno odgovornega podjetja: Zavedanje okolja in ustvarjanje čvrstih vezi.