gorazd No Comments

Poslovni načrt za samostojne podjetnike – Kako se izdela kvaliteten poslovni načrt?

Kaj je poslovni načrt in kaj z njim pridobimo

V nadaljevanju pojasnjujemo kaj je poslovni načrt, kaj s poslovnim načrtom pridobimo in kako izdelamo kvaliteten poslovni načrt. Na portalu Slovenskega podjetniškega sklada so objavili tudi pripomočke za lažjo in enostavnejšo pripravo poslovnih načrtov za manjše in vsebinsko manj zahtevne projekte in investicije. Navodila za uporabo in postopek uporabe so v nadaljevanju podrobno predstavljeni in jih morate za pravilno delovanje v celoti upoštevati.

Kaj je poslovni načrt?

Pri vsaki novi poslovni ideji še ni rečeno, da gre za tudi za dobro poslovno priložnost. Zato potrebujemo dokument, ki predstavlja sistematični razvoj ideje v poslovno priložnost oziroma dokument, ki preveri potencial naše ideje.Poslovni načrt  pripravi podjetnik tako, da predvidi poslovanje svojega podjetja pri izkoriščanju nove poslovne ideje, za nekaj let naprej. Ponavadi gre za 3 do 5 letni plan.

Kaj pridobimo s poslovnim načrtom?

Pisanje poslovnega načrta je proces, ki pripelje do podjetnikove samoocenitve. Ponavadi je podjetnik prepričan, da je njegovemu poslu uspeh zagotovljen. Proces načrtovanja pa podjetnika prisili, da je do svoje zamisli bolj objektiven in da premisli o takšnih vprašanjih, kot so: ali ima ta zamisel kak smisel, ali bo delovala, kdo bo moj kupec, ali bo zadovoljila potrebe kupca, kako se lahko zaščitim pred posnemanjem konkurentov, ali bom zmogel tak posel, s kom bom tekmoval… Proces načrtovanja torej bodočemu podjetniku daje možnost, da načrtuje poti, po katerih bi se izognil oviram na poti do uspeha.

Kako izdelam poslovni načrt – pripomočki za pisanje

Poslovni načrt  je dragocen tako za podjetnika kot možne vlagatelje, lahko pa služi tudi kot predstavitev za novo osebje, ki se skuša seznaniti s poslom. Za podrobno pisanje poslovnega načrta je dobro, da se podjetnik poišče strokovno pomoč. Tako svetovalec, na podlagi preučitve poslovne ideje skupaj s svetovancem izdela poslovni načrt, ki podrobno opredeljuje vsa poglavja, potrebna za dokazovanje značilnosti novega posla.

Pripomočki za pisanje poslovnega načrta

Na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada: www.podjetniskisklad.si so pod rubriko Priprava vloge in pripomočki / Poslovni načrt objavili novo verzijo Pripomočka za pripravo poslovnega načrta za gospodarske družbe in samostojne podjetnike.

1. korak:
Preberite Splošna navodila za naložitev in uporabo pripomočka

2. korak: Priprava Poslovnega načrta (tekstualni del)

3. korak: Priprava Poslovnega načrta (finančni del)

Vsem, ki se boste odločili s ponujenimi pripomočki izdelati svoj poslovni načrt, želimo uspešno delo.

Kaj lahko mi storimo za vas?

V sklopu priprave in izdelave poslovnega načrta naši svetovalci na podlagi preučitve poslovne ideje skupaj s svetovancem izdelajo poslovni načrt, ki podrobno opredeljuje vsa poglavja, potrebna za dokazovanje značilnosti dobrega posla.

Potrebujete pomoč pri pripravi poslovnega načrta?

Računovodstvo Vitago priporoča:

svetovanje-vitago
”Vaš osebni svetovalec,
za konkretne probleme
in konkretne rešitve.”
gorazd No Comments

Obvezno odprtje poslovnega računa za podjetnike

Z uveljavitvijo Zakona o plačilnih storitvah in sistemih je za vse poslovne subjekte obvezno imeti ločen transakcijski račun za poslovanje podjetja. Velja torej za pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike ter druge fizične osebe, ki opravljajo dejavnost (zasebni zdravniki, novinarji…).

S tem se bodo zagotavljale informacije v zvezi s poslovanjem in transparentnost poslovanja, predvsem pa z enakostjo obravnave fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost, s pravnimi osebami z vidika javnosti podatkov o transakcijskih računih.

Še vedno pa veljajo primeri plačil, ki jih ni potrebno nakazovati na transakcijske račune. Sem sodijo tudi plačila poslovnih subjektov za dobavljeno blago in opravljene storitve, če posamično plačilo ne presega 420 eurov.

Vaš računovodski servis Vitago

gorazd No Comments

Podatki za obračun plač in prispevkov za september 2010

Na spletnih straneh E-računovodstva vašega Informatorja Poslovnega kluba Vitago, so objavljeni podatki za obračun plač in plačevanje prispevkov za zavezance:

Potrebujete storitve obračuna plač?

Obračun plač

gorazd No Comments

Aktualni razpisi 2010

Iščete nove vire financiranja? Obnavljate, gradite ali kako drugače investirate? Iščete sredstva za svoje zaposlene?

Pripravili smo seznam aktualnih razpisov, na katere se lahko prijavite:

Za več informacij, pripravo vloge ali svetovanje pokličite na naše telefonske številke. Z veseljem vam bomo pomagali.

gorazd No Comments

So vam poplave uničile računovodsko dokumentacijo?

Informator Poslovnega kluba računovodstva Vitago obvešča:

Poplave so prizadele precejšen del Slovenije in škoda, ki je nastala v gospodarstvu se bo verjetno merila v mio evrih. Tudi Zasavju ni bilo prizanešeno, saj je voda zalila precej podjetij in njihovih poslovnih prostorov. Najhuje je bilo v podjetju Svea d.d., Zagorje. Pa tudi drugje po Zasavju poročajo o hudih posledicah katastrofalne ujme.

V poplavi je bila mnogim uničena tudi poslovna, kadrovska in ostala računovodska dokumentacija. Območna Obrtna zbornica Zagorje ob Savi je zato sestavila dopis, v katerem svoje člane obvešča o postopkih v primeru uničene dokumentacije.

OBVESTILO ZA PRIMER RAVNANJA OB UNIČENJU POSLOVNE, KADROVSKE IN RAČUNOVODSKE DOKUMENTACIJE

Na kratko povzemamo; v primeru uničene poslovne, kadrovske in druge računovodske dokumentacije, je potrebno narediti zapisnik o škodi, v kateri je zajet tudi natančen popis o uničeni dokumentaciji. Zapisnik naj bi naredila neodvisna oseba, kot je npr. zavarovalni agent ali komisija za popis škode s strani občinskih organov.

Kljub temu, da je zapisnik narejen, je potrebno dokumentacijo obnoviti s kopijami, ali z novimi dokumenti, ki jih pošljejo dobavitelji, kupci, kopije kadrovske evidence itd..).

V kolikor zavezanec za davek ne more sestaviti obračuna davka ali davčno napoved do roka, glede na zakon o davčnem postopku, lahko prosi za odlog roka predložitve.

Celotno obvestilo: Poplavljena dokumentacija – Občina Zagorje ob Savi

gorazd No Comments

Ocena poplavne škode v slovenskem gospodarstvu

Zaradi izrednih razmer se je Gospodarska zbornica odločila sestaviti naslednjo anketo:

Zaradi posledic katastrofalne vremenske ujme, ki je minuli teden pustošila po Sloveniji, je slovensko gospodarstvo utrpelo ne samo neposredno, temveč tudi veliko posredno škodo.

Če je bilo v poplavah kakorkoli prizadeto tudi vaše podjetje, vas prosimo, da izpolnite našo anketo in tako pripomorete k čim hitrejši in natančnejši oceni nastale škode.

Rezultate ankete bomo posredovali Ministrstvui za gospodarstvo, Vladi Republike Slovenije in Državnemu zboru Republike Slovenije, saj želimo prispevati k čim hitrejši sanaciji in finančni pomoči podjetjem pri odpravi nastale škode.

Za vaše sodelovanje se vam najlepše zahvaljujemo.

Anketo lahko izpolnite TUKAJ

gorazd No Comments

Prijava škode – obvestilo oškodovancem in obrazec za prijavo (Občina Zagorje ob Savi)

OBVESTILO OŠKODOVANCEM IN OBRAZEC ZA PRIJAVO ŠKODE

Občina Zagorje ob Savi je danes prejela od Ministrstva za obrambo, Uprave RS za zaščito in reševanje sklep o pričetku ocenjevanja škode na stvareh zaradi posledic poplav v času med 16.09. in 20.09.2010. Ocenjuje se škoda na stavbah in infrastrukturi. Škoda na kmetijskih površinah bo le zabeležena.

S tem v zvezi obveščamo oškodovance, da škodo na gozdnih cestah ocenjuje zavod za gozdove Slovenije (03 56 64 089, 03 56 64 089), na vodotokih Agencija RS za okolje (01 47 84 000, 01 47 84 000), kulturni dediščini Ministrstvo za kulturo (01 36 95 900, 01 36 95 900), gospodarstvu Ministrstvo za gospodarstvo (01 40 03 200, 01 40 03 200) in državnih cestah Ministrstvo za promet (01 47 88 000, 01 47 88 000).

Občina Zagorje ob Savi in komisija za ocenjevanje škode po naravnih nesrečah pozivata oškodovance, ki so v neurju med 17. in 19. septembrom 2010 utrpeli škodo, da lahko le to prijavijo na posebnih obrazcih, ki so na voljo v sprejemni pisarni in na spletni strani občine Zagorje ob Savi,  sedežih krajevnih skupnosti in nekaterih poštah. Izpolnjene obrazce je potrebno vrniti na Občino Zagorje ob Savi osebno ali po pošti najkasneje do petka 24. septembra 2010.

Dodatne informacije so vam na voljo na telefonski številki 03 56 55 704, 03 56 55 704 (Borut Bantan).

PRILOGA: Obrazec za prijavo škode po poplavah – Občina Zagorje ob Savi

gorazd No Comments

Računovodstvo za spletnike

Svetovni splet se je v zadnjem času razvil v ugodno okolje za podjetništvo in poslovanje. Vse več dejavnosti se opravlja preko interneta. S tem pa je tudi čedalje več podjetnikov, ki lastnosti spleta s pridom izkoriščajo. Za dobre rezultate spletnih podjetij so zaslužna tudi njihova računovodstva in računovodski servisi.

Računovodstvo za vse, ki se ukvarjate s spletom

 • Imate spletno trgovino ali opravljate druge storitve povezane z internetom?
 • Ste med svojim delom večinoma za računalnikom?
 • Se spoznate na osnove poslovanja in računovodstva?
 • Za finančne transakcije uporabljate spletno banko?
 • Večinoma komunicirate preko telefona, spletne pošte in/ali ostalih naprednih komunikacij?
 • Si želite kvalitetno računovodsko podporo in učinkovit računovodski servis?

Za vse, ki se tako ali drugače ukvarjate s spletom, smo v računovodstvu, računovodskem servisu Vitago razvili posebno ponudbo. Če ste na zgornja vprašanja odgovorili pritrdilno, je Računovodstvo na daljavo prava storitev za vas.

Računovodstvo in računovodske storitve na daljavo

Računovodstvo na daljavo združuje prednosti sodobnih komunikacij, spletnega računovodskega programa in učinkovitega ter kakovostnega računovodskega servisa. Ker stranka, podkovana z znanjem uporabe spletnih aplikacij, določen del vnosov opravi sama, je tudi cena precej nižja od klasičnega računovodstva.

Storitve računovodstva in računovodskega servisa za spletnike je namenjena podjetnikom, ki s pridom uporabljajo splet, želijo maksimirati svoj čas in ga čim več nameniti izvajanju svoje dejavnosti. Za optimalno poslovanje in zadostitev zakonskih zahtev pa imajo za seboj učinkovito računovodsko podporo, z računovodskim, davčnim in poslovnim svetovanjem.

V kolikor torej spadate v skupino podjetnikov, ki želijo izkoristiti vse prednosti sodobnih tehnologij, se razbremeniti področja računovodstva in administracije, vas vabimo, da nas kontaktirate. Prav tako bomo veseli vašega klica.

Računovodstvo Vitago priporoča:

Računovodstvo na daljavo (oddaljeno računovodstvo)

Pokličite nas ali zahtevajte konkretno ponudbo

gorazd No Comments

Računovodski priročniki

Računovodstvo Vitago na portalu SCRIBD

Računovodstvo Vitago je sedaj prisotno tudi na zanimivem in uporabnem portalu SCRIBD (www.scribd.com/vitago). Portal ima funcijo nalaganja in hranjena dokumentov, slik in ostalega elektronskega materiala. Tako lahko uporabniki delijo zanimive in uporabne dokumente, ter s tem ustvarjajo pretok znanja in idej.

Računovodski priročniki

Med objavljenimi gradivi Računovodstvo Vitago objavlja tudi zbirko računovodskih in ostalih priročnikov, ki so dosegljivi na naslednjih naslovih:

V upanju, da vam bodo priročniki v pomoč, vam želimo prijetno branje in obilo dobrih informacij.

gorazd No Comments

Javni razpis za spodbujanje zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb – prejemnikov denarne socialne pomoči za leto 2010

O JAVNEM RAZPISU …

Do subvencije ste upravičeni tržni in netržni delodajalci, ki izpolnjujete vse pogoje tega javnega razpisa in ki boste za določen čas najmanj enega leta neprekinjeno ali za nedoločen čas zaposlili brezposelno osebo, ki je v zadnjih 16 mesecih vsaj 12 mesecev prejemala denarno socialno pomoč.

Višina subvencije in dinamika izplačil:

 • 4.500,00 EUR: ob zaposlitvi osebe iz ciljne skupine za določen čas najmanj enega leta s 40-urnim delovnim časom na teden. Izplačuje se v 6 mesečnih obrokih.
 • 9.000,00 EUR: ob zaposlitvi osebe iz ciljne skupine za nedoločen čas s 40-urnim delovnim časom na teden. Izplačuje se v 12 mesečnih obrokih.

Javni razpis je bil objavljen 28. maja 2010 v Uradnem listu RS, št. 42/10.

Roki za oddajo vlog:

 1. prvi rok: 21. 6. 2010 do 12.00 ure,
 2. drugi rok: 16. 8. 2010 do 12.00 ure,
 3. tretji rok: 20. 9. 2010 do 12.00 ure,
 4. četrti rok: 18. 10. 2010 do 12.00 ure,
 5. peti rok: 15. 11. 2010 do 12.00 ure,
 6. šesti rok: 6. 12. 2010 do 12.00 ure

oziroma do porabe sredstev.

Več informacij o razpisu na povezavi Zavoda RS za zaposlovanje

gorazd No Comments

Začetek vključevanja v program samozaposlovanja

V teh dneh je Zavod RS za zaposlovanje (Zavod) pričel z vključevanjem brezposelnih oseb in oseb v postopku izgubljanja zaposlitve v program samozaposlovanja. Program omogoča vključenim pridobitev subvencije za samozaposlitev. To je nepovratna finančna pomoč na začetku posameznikove samostojne poslovne ali poklicne poti in znaša 4.500 EUR v enkratnem znesku. Za novo vključevanje v letu 2010 je na voljo približno 12,5 mio evrov, predvidevamo pa okoli 3 tisoč novih vključitev.

V program samozaposlovanja se lahko v skladu z zaposlitvenim načrtom vključi oseba, ki ima poslovno idejo in za katero je med drugim ugotovljeno, da v zadnjih 5 letih ni prejela sredstev iz naslova subvencije za samozaposlitev od Zavoda ter da v zadnjih 12 mesecih ni bila samozaposlena in izpolnjuje druge pogoje za pridobitev subvencije (samozaposlitev v Republiki Sloveniji, za polni delovni čas ipd.).

Letos je postopek vključevanja v program samozaposlovanja predviden v nekoliko razširjeni obliki. Pred pridobitvijo subvencije za samozaposlitev se bo oseba morala vključiti v program Pomoč pri samozaposlitvi, ki se bo izvajal v dveh fazah. Oseba se bo tako najprej vključila v Svetovalni intervju za presojo kandidatove poslovne ideje, kjer bodo zunanji podjetniški svetovalci preverili podjetniško idejo kandidata in podali mnenje o možnosti uresničitve poslovne ideje in samozaposlitve in smiselnosti vključitve v delavnico. Nato se bo oseba vključila v 3 – dnevno delavnico Priprava na samozaposlitev, kjer bodo kandidatom predstavljene in podane podjetniške vsebine (osnove podjetništva, financiranje podjetja, trženje in predstavitve). Po zaključeni delavnici bo lahko oseba oddala vlogo za pridobitev subvencije.

Kdor pridobi subvencijo, mora samozaposlitev ohraniti najmanj eno leto.

Subvencijo se lahko pridobi za naslednje oblike samozaposlitve:

 • zaposlitev kot poslovodna oseba oz. direktor v lastniški ali solastniški gospodarski družbi, ki je ustanovljena največ 3 mesece pred datumom samozaposlitve;
 • pridobitev statusa samostojnega podjetnika posameznika – s.p. ali
 • pridobitev statusa osebe, ki z osebnim delom samostojno opravlja dejavnost – na podlagi odločbe pristojnega organa oziroma vpisa v register samostojnih dejavnosti.

Do subvencije niso upravičene osebe, ki se bodo samozaposlile na področju kmetijskih dejavnosti.

Več informacij o subvenciji za samozaposlitev dobite na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje: www.ess.gov.si.

gorazd No Comments

Objavljeni podatki o letnih poročilih za leto 2009

Računovodstvo Vitago obvešča svoje partnerje, da je AJPES objavila podatke o letnih poročilih za poslovno leto 2009, ki so jih zavezanci morali oddati do 31.03.2010.

Registrirani uporabniki portala AJPES lahko podatke pregledujejo preko aplikacije Javna objava letnih poročil – JOLP.

V kolikor pa želite bolj poglobljen vpogled v boniteto svojih partnerjev in bi radi izvedeli ali je vaš poslovni partner insolventen, ima blokiran račun, je v postopku prisilne poravnave ali stečaja, morda v tožbi ali pravdnem postopku, naročite bonitetno oceno.

Svoje partnerje lahko preverite tudi sami, na Info točki Vitago!

gorazd No Comments

Krediti in garancije zasavske garancijske sheme

Obveščamo vas, da je Regionalni center za razvoj, d.o.o., Zagorje ob Savi, objavil razpis za dodelitev sredstev za dolgoročne kredite, za katere bo prispeval garancije v višini 50% skupne vrednosti kreditov (Uradni list RS, št. 27).

Krediti in garancije se dodeljujejo za naslednje namene:

 • nakup opreme-osnovnih sredstev
 • nakup, gradnja ali prenova poslovnih prostorov
 • nakup, ureditev in opremljanje zemljišča in pridobivanje projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov
 • stroški nematerialnih investicij (nakup patentov, licenc, know-howa, nepatentiranega tehničnega znanja).

Posojila niso namenjena poplačilu oz. zamenjavi obstoječih posojil. Investicija mora biti realizirana v eni izmed zasavskih občin.

Na razpis se lahko prijavijo člani Garancijske sheme za Zasavje pri RCR (ali so podpisali vlogo za včlanitev ter plačali pristopnino), ustrezajo merilom za mikro, male ali srednje velike gospodarske družbe in imajo sedež dejavnosti na območju občin Litija, Hrastnik, Trbovlje, Radeče, Zagorje ob Savi in Šmartno.

Rok za prijavo je odprt od dneva objave razpisa do porabe sredstev oziroma do 15.12.2010.

Informacije z razpisno dokumentacijo dobijo prosilci na sedežu RCR.

Več v prilogi.

gorazd No Comments

V Vitagu oddali letna poročila za leto 2009

V letu 2010 smo v Računovodstvu Vitago za naše partnerje zaključili poslovno leto in oddali letna poročila že 19. leto zapored. Čeprav je bilo obdobje zaključnih računov zopet naporno in stresno, so nam izkušnje preteklih let  pomagale, da smo delo opravili kvalitetno in ob pravem času.

Na tem mestu se tako zahvaljujemo vsem našim partnerjem za odlično sodelovanje. Zavedamo se, da brez vas tudi mi ne bi bili to, kar smo.

Ekipa Računovodstva Vitago

gorazd No Comments

Obvestilo o stroških javne objave letnih poročil AJPES

Informator-Poslovnega-kluba-VitagoBliža se oddaja letnih poročil za gospodarske subjekte. Za objavo teh AJPES zaračunava stroške javne objave. Računovodstvo Vitago zato vse partnerje obvešča, da je potrebno te stroške poravnati v valutem roku. V nadaljevanju navajamo navodilo za plačilo.

Za vse naše partnerje bomo letno poročilo oddali preko spleta, predloženo na poenotenih obrazcih, podpisanih z digitalnim potrdilom. Zato objavljamo le podatke o ceni, ki je predpisana za to obliko oddaje.

 1. Gospodarske družbe in zadruge:
  Letno poročilo, predloženo na poenotenih obrazcih (nadomestilo v EUR z 20%DDV)
  37,80 (podpisano z digitalnim potrdilom)
 2. Samostojni podjetniki
  Letno poročilo, predloženo na poenotenih obrazcih (nadomestilo v EUR z 20%DDV)
  10,20 (podpisano z digitalnim potrdilom)

Gospodarske družbe, zadruge in samostojni podjetniki plačajo nadomestilo stroškov javne objave na račun AJPES: SI56 0110 0600 0000 314.

Referenca na položnici:
Pri plačilu s posebno položnico je treba obvezno navesti referenco, ki je sestavljena iz številke konta (7600), vaše davčne številke (8-mestno število) in kontrolne številke; pri plačilu s plačilnim nalogom pa številki modela (11) in sklica, ki je sestavljen iz številke konta (7600003) in vaše davčne številke (8-mestno število).

Vaša referenca za posebno položnico in model ter sklic za plačilni nalog se izpiše na Obvestilu za AJPES, ki ga izpišete po oddaji letnega poročila na spletnem portalu.

Vzorec izpolnjene posebne položnice in plačilnega naloga za posamezen poslovni subjekt si lahko izpišete tudi tukaj.

POMEMBNO!
Nadomestila za javno objavo letnega poročila ne plačajo osebne gospodarske družbe in samostojni podjetniki, ustanovljeni v zadnjem poslovnem letu, ki še niso začeli poslovati in v predloženem letnem poročilu ne izkazujejo nobenega podatka. Namesto letnega poročila brez podatkov lahko predložijo AJPES izjavo, da še niso začeli poslovati.

Nadomestila za javno objavo letnega poročila ne plačajo pravne osebe javnega prava, nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava in društva.

gorazd No Comments

ZA računovodstvo – subvencionirano računovodstvo ZA podjetno Zasavje

V računovodstvu Vitago dajemo velik poudarek na mlade podjetnike in razvoj podjetništva, saj se zavedamo, da boste ravno vi krojili podobo gospodarstva v naši Zasavski regiji. Zato smo za vse vas pripravili posebno ponudbo subvencioniranih računovodskih storitev ZA računovodstvo.

ZA-racunovodstvo-Vitago3

Komu so namenjene subvencionirane računovodske storitve ZA računovodstva?

ZA računovodstvo je namenjeno vsem mladim podjetnikom začetnikom na področju Zasavja (Zagorje, Trbovlje, Hrastnik, Dol pri Hrastniku, Litija, Dol pri Litiji, Laško in Radeče), katerim želimo pomagati pri prvih korakih v podjetništvu, ter jim zagotoviti nižje začetne stroške ob hkratni učinkoviti računovodski in poslovni podpori.

Za tiste, ki načrtujete svoje podjetje, smo pripravili posebno ponudbo, ki izkorišča vse prednosti novih spletnih programskih rešitev, kakor tudi kvalitetnega računovodskega in poslovnega servisa. Prav tako smo oblikovali privlačno ceno storitve, saj del stroškov subvencionira Poslovni klub Vitago. Tako lahko vsem tistim, ki se podajate v podjetniške vode in ste s področja Zasavja, ponudimo fiksno ceno za prvo polletje sodelovanja in sicer v višini 60 evrov + DDV mesečno (cena zajema kompletne računovodske storitve).

Ugodnosti subvencioniranih računovodskih storitev

 1. Brezplačno svetovanje pri izbiri pravnoorganizacijske oblike,
 2. Brezplačna ustanovitev podjetja – registracija s.p., ustanovitev d.o.o.,
 3. Brezplačen E-priročnik z mnogimi koristnimi podjetniškimi in računovodskimi nasveti,
 4. Brezplačna vzpostavitev funkcij računovodstva,
 5. Članstvo v Poslovnem klubu Vitago,
 6. Možnost souporabe spletne računovodske aplikacije miniMAX,
 7. Privlačna cena računovodstva že od 60 eur + DDV na mesec,
 8. 30% popust na vse dodatne storitve.

*Navedena cena velja za do 20 poslovnih dogodkov na mesec (sem prištevamo izdane in prejete račune, bančne izpiske, potne naloge in prispevki zavezanca).

Bi radi koristili storitve subvencioniranega ZA računovodstva? Pokličite nas ali pošljite povpraševanje. Odgovorili vam bomo še istega dne!

Telefon-Racunovodstvo-Vitago Zelim-ponudbo
gorazd No Comments

Preverjanje bonitete poslovnih partnerjev

Preverjanje bonitete je najcenejši način zavarovanja terjatev. Izognite se insolventim poslovnim partnerjem in naročite bonitetne informacije!

Za vse naše stranke spremljamo poslovanje njihovih poslovnih partnerjev. Takšne informacije so ključnega pomena za uspešno poslovanje in pridobivanje kvalitetnih poslovnih partnerjev.

Želite izvedeti ali je vaš poslovni partner insolventen, ali ima blokiran račun, je v postopku prisilne poravnave ali stečaja, morda v tožbi ali pravdnem postopku? Vse te podatke, kakor celotno preverbo bonitete vašega poslovnega partnerja boste izvedeli takoj.

Svoje partnerje lahko od sedaj naprej preverite tudi sami, na Info točki Vitago!

gorazd No Comments

Pridružite se nam na Facebook-u

Izkoriščamo vsako pot in priložnost za sklepanje novih poznanstev in vezi. Zavezani smo tudi novim tehnologijam in njihovi uporabi v praksi, zato smo tudi mi ustvarili profil na največjem družbenem omrežju Facebook.

Pridružite se nam in nas spoznajte:

facebook_kontakt_vitago

Skupina Poslovni klub

www.facebook.com

facebook_kontakt_vitago

Skupina Vitago

www.facebook.com

gorazd No Comments

Sodelovanje z Zavodom Mladi podjetnik – MP računovodstvo

V računovodskem servisu Vitago smo se odzvali pobudi Zavoda mladi podjetnik, v kateri želijo populaciji mladih ki se odločajo za vstop v podjetništvo, zagotoviti lažji in kvalitetnejši začetek poslovanja. V ta namen smo skupaj oblikovali storitve MP računovodstva, v katerih gre za kombinacijo klasičnega računovodstva in spletne aplikacije miniMAX, ki podjetnikom ponuja precej prednosti pred običajno klasično obliko računovodstva. Poleg vseh prednosti izpostavljamo cenovno ugodnost omenjenega sodelovanja. Vsi partnerji smo se zavezali k oblikovani subvencionirani ceni od 75,00 EUR + DDV mesečno.

MPracunovodstvoMP računovodstvo je namenjeno vsem mladim podjetnikom, katerim želimo skupaj pomagati v težkih začetnih korakih poslovanja, ter tako prispevati k večjemu deležu uspešno realiziranih poslovnih idej.

Nekaj prednosti MP računovodstva:

 1. Ugodna cena. Vse tri udeležene strani v projektu mladim podjetnikom omogočamo izredno nizke mesečne stroške vodenja računovodstva, vendar ne na račun kakovosti! Vodenje računovodstva se za mala podjetja začne že od 75 evrov + DDV mesečno! Gre za končni znesek, saj so v ceno všteta tudi letna poročila (bilance, ki lahko stanejo tudi 500 evrov) ter licenca za miniMAX.
 2. Uporabnik MP računovodstva lahko vse posle z računovodjo opravlja prek spleta. To pomeni, da prihranite čas, saj vam je potrebno MP računovodjo, ki uporablja miniMAX obiskati zelo poredko.
 3. Pridobite pravico do uporabe miniMAXa. To pomeni, da lahko s pomočjo omenjenega programa vodite celotno poslovanje podjetja: nenehno spremljate poslovanje vašega podjetja, izdajate/sprejemate/pošiljate račune, pošiljate obračun v e-davke, obračunate plače. Vse to lahko opravljate prek enostavne spletne aplikacije.
 4. Podjetnik in računovodja sta s pomočjo programa 100 odstotno usklajena, do podatkov lahko dostopata sočasno. Do podatkov lahko podjetnik dostopa 24 ur na dan, tudi prek mobilnega telefona.
 5. Kar nekaj računovodskih servisov, ki so vključeni v verigo, poleg računovodskih storitev nudi tudi poslovno svetovanje, ki je še posebej pomembno za mlade podjetnike.

Racunovodstvo-VitagoRačunovodski servis Vitago pokriva Zasavsko, Savinjsko ter Spodnje-Posavsko regijo. Pripravili smo kar precej ugodnosti za mlade podjetnike začetnike, ki se boste odločili za skupno storitev MP računovodstva. Prednosti in ugodnosti ki jih nudi naše podjetje so opisani na naslednji povezavi:

MP računovodstvo: Vitago, računovodsko svetovalni inženiring

gorazd No Comments

Dežurni telefon

Obveščamo vas, da z novim letom uvajamo dežurno telefonsko številko. Dežurni telefon je namenjen hitrim informacija izven našega delovnega časa. V kolikor se torej znajdete v situaciji, ko nujno potrebujete informacijo s področja našega delovanja, lahko pokličete dežurni telefon na številko 070 848 246 in z veseljem vam bomo pomagali.

Dežurni telefon: 070 848 246

gorazd No Comments

Info točka Vitago

V vašem računovodstvu smo organizirali novo storitev, ki smo jo poimenovali Info točka Vitago. Info točka je opremljena z dostopom do svetovnega spleta in bljižnicami do številnih brezplačnih in plačljivih portalov in je namenjena informiranju naših partnerjev. Opremljena je tudi z oglasno tablo, na kateri objavljamo aktualne informacije vašega Informatorja tudi v pisni obliki.

Vaša Info točka tako med drugim ponuja:

 • Dnevni pregled podatkov vašega podjetja,
 • Možnost vpogleda v bonitetne informacije vaših partnerjev,
 • Možnost vložitve e-izvršbe,
 • Dostop do aktualnih javnih razpisov,
 • Možnost oddaje ponudbe ali povpraševanja,
 • Dostop do drugih uporabnih informacij…

S tem obvestilom vas vabimo, da izkoristite vse prednosti naše in vaše Info točke.

gorazd No Comments

Posodobljene spletne strani

Pozdravljeni na prenovljenih spletnih straneh vašega računovodstva.

Usmeritev našega podjetja je zagotavljanje kakovostnih storitev in informacij za naše partnerje. Skladno s politiko smo prenovili tudi naše spletne strani, ki sedaj ponujajo lažji pregled storitev, ter zagotavljajo večjo informiranost. Pod rubriko Aktualno vas bomo tako obveščali o tekočih zadevah, raznih rokih opravil in aktualnih informacijah.

Upamo, da vam bodo naše nove spletne strani še v večjo pomoč. Želimo vam prijetno spletno izkušnjo in veliko uspeha pri poslovanju.

Vaše računovodstvo Vitago